نگهداری دستگاه کپی و نکات مثبت سرویس بموقع برای کسب و کارهای کوچک و بزرگ

نگهداری دستگاه کپی و نکات مثبت سرویس بموقع در کسب و کارهای کوچک و بزرگ.

نگهداری دستگاه کپی

تجهیزات اداری مانند دستگاه فتوکپی سرمایه گذاری کوچکی نیستند ، اما برای بازدهی روزانه شما ضروری میباشند.

اگر بخواهید بیشتر از پول خود استفاده کنید، نگهداری و مراقبت مناسب بسیار مهم است.

نگه داشتن تجهیزات اداری در حداکثر عملکرد نه تنها طول عمر آن را  افزایش میدهد بلکه باعث افزایش بازدهی دفتر شما خواهد شد.

راهنمایی های نگهداری دستگاه فتوکپی زیر را برای دستگاه های اداری دفتر خود در نظر بگیرید.

راهنمایی های نگهداری دستگاه فتوکپی

موقعیت و قرار گیری مناسب به دور از مناطق با ترافیک بالا و تغییرات دما بسیار زیاد مهم است.

ترافیک بالا باعث افزایش سطح گرد و غبار بالا در هوا می شود که می تواند عملکرد دستگاه کپی را تحت تأثیر قرار دهد.

همچنین دستگاه فتوکپی باید دور از بخاری، AC، و تماس مستقیم با نور خورشید باشد.

آموزش کارکنان به منظور اطمینان از اینکه نگهداری از دستگاه های کپی شما به درستی ورت می گیرد بسیار مهم است.

آموزش سالانه کارکنان را برنامه ریزی نمایید تا اطمینان حاصل نمایید که همه تفکر یک نگهداری متناسب و تمرین های کابردی را دارند.

درست مثل هر چیز دیگری، اگر مراقبت روزانه از دستگاه های کپی را به موقع انجام دهید، آنها بهتر کار خواهند کرد.

تعمیر و نگهداری منظم باید با پشتیبانی از دستگاه کپی برنامه ریزی شده این دستگاه شما را در شرایط پیک کاری حفظ میکند.

تغییر جوهر و تونر هنگامی که سطوح کاملا خالی است.

حتی اگر چراغ نشانگر کم جوهر ممکن باشد چشمک بزند، به این معنا نیست که شما مجبور به جایگزینی فوری جوهرهستید.

صبر کنید تا سطوح خالی شوند و سپس آنها را پر کنید.

تمیز کردن اغلب از سایش و پاره شدن جلوگیری می کند و دستگاه های فتوکپی تان را به طورموثر و با کارکرد بهتر حفظ می نماید.

گرد و غبار را از روی شیشه و دستگاه به طور کلی پاک کنید.

از یک قلمو نقاشی با موهای صاف برای غبار روبی قطعات داخلی کپی مانند سینی های کاغذی و حفره های کارتریج جوهراستفاده نمایید.

از توصیه ها و راهنمایی کارشناسان و متخصصین نمایندگی شارپ استغاده کنید و برای تعمیرات دستگاه کپی شارپ با ما تماس یگیرید .

نگهداری طول عمر را افزایش می دهد

دستگاه فتوکپی و دیگر تجهیزات اداری خود را در عملکرد بالا با مراقبت و مراقبت منظم نگهداری کنید تا طول عمر دستگاه های شما را افزایش دهد.

با استفاده از محلول های پلاتین از جانب شما ، شما هرگز نگران تعمیر و نگهداری برای سیستم اسناد شارپ خود نباشید.

تکنسین های آموزش دیده ما خدمات در محل را  برای تمام درخواست های تعمیر و نگهداری ارائه می دهند.

برای اطلاعات بیشتر در مورد برنامه های تعمیر و نگهداری ما و دستگاه های فتوکپی شارپ با نمایندگی شارپ بگیرید .